De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling zien we alleen nog niet terug in de WOZ-waarden van 2023. Dat komt omdat gemeenten voor de WOZ-waarde in 2023 moeten kijken naar waardepeildatum 1 januari 2022. Door de marktontwikkeling in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022) stijgt de WOZ-waarde van een woning in 2023 gemiddeld met 17%.

Let op! De 17% stijging is een landelijk gemiddelde. Per woning wijkt de waardestijging af van dit landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen. 

Bekijk de animatiefilm met uitleg over de WOZ-waarde: