Heeft u inkomsten die rond het niveau van de bijstandsnorm liggen en beschikt u over weinig of geen vermogen? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Dit betekent dat iedere aanvraag individueel en afzonderlijk wordt beoordeeld. 

Een verzoek om kwijtschelding geldt alleen voor de gemeentelijke belastingen die tot de woonlasten behoren:  

 • Onroerende-zaakbelastingen voor huiseigenaren 
 • Rioolheffing voor huiseigenaren 
 • Afvalstoffenheffing

DigiD linkOnline kwijtschelding aanvragen (DigiD)

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Verderop kunt u de meest voorkomende argumenten voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding lezen. Gelet op de omvang en complexiteit van de regeling kunnen niet alle situaties met eventuele uitzonderingen worden beschreven. 

Heeft u: 

 • een inkomen rond het niveau van bijstand; 
 • een (gezamenlijk) saldo op uw bank- en spaarrekening en/of andere spaarvormen gelijk of lager dan: normbedrag kosten levensonderhoud (zie het overzicht onder het kopje 'Normbedragen 2023) verhoogd met één maand netto woon- en zorglasten; 
 • een woning in eigendom waarbij geen sprake is van overwaarde; 
 • één kenteken van een motorvoertuig op naam staan waarvan de inkoopwaarde niet boven de € 3.350,00 uitkomt. 

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen. 

Normbedragen 2023

Het beoordelen van aanvragen kwijtschelding vindt plaats op basis van wetgeving die door de Rijksoverheid is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel dat gebruikt wordt in de berekening van uw financiële positie, zijn de normbedragen kosten levensonderhoud die afhankelijk zijn van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld: bent u alleenstaand  of vormt u een gezin (al dan niet pensioengerechtigd). Deze normbedragen worden tweemaal per jaar (1 januari en 1 juli) op Rijksniveau vastgesteld. 

De maximale normbedragen per gezinssituatie per 1 januari 2023:  

GezinssituatieMaximaal netto besteedbaar inkomen
Echtpaar / samenwonend€ 1.708,08
Alleenstaande ouder€ 1.195,66
Alleenstaanden€ 1.195,66
Echtpaar/samenwonend beiden pensioengerechtigd€ 1.939,44
Echtpaar/samenwonend waarvan één partner pensioengerechtigd€ 1.934,44
Alleenstaande ouder pensioengerechtigd€ 1.421,25
Alleenstaande pensioengerechtigd€ 1.421,25

Voor het berekenen van uw kwijtscheldingsverzoek kijken wij niet alleen naar het inkomen en vermogen van u en uw partner, maar kijken we ook naar uw woonsituatie. Wonen nog andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen noemen wij 'kostendelers'.  

Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind boven 21 jaar, uw vader of moeder. Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden.  

Ook hier geldt weer dat gelet op de complexiteit van de regeling niet alle onderdelen met eventuele uitzonderingen uitputtend kunnen worden beschreven.  

Wanneer geen kwijtschelding?

Kwijtschelding wordt niet verleend als u genoeg betalingscapaciteit en/of vermogen hebt. Tot vermogen wordt onder andere gerekend: 

 • Tegoeden op bank- of spaarrekeningen en/of andere spaarvormen; 
 • De overwaarde op het bezit van een eigen woning (waarde woning verminderd met de hypotheekschuld); 
 • De inkoopwaarde van een auto meer dan € 3.350,00 bedraagt; 
 • Als de betreffende aanslag(en) inmiddels zijn betaald en de betaling meer dan 3 maanden voor indiening van uw verzoek heeft plaatsgevonden.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt online kwijtschelding aanvragen met gebruikmaking van uw DigiD-code. Heeft u geen DigiD, dan kunt u telefonisch of per e-mail een formulier aanvragen via de contactgegevens onder de kop 'Contact'. 

DigiD linkOnline kwijtschelding aanvragen (DigiD)

Nadat u uw verzoek om kwijtschelding heeft ingediend, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Voor het openstaande bedrag wordt uitstel van betaling verleend totdat een beslissing op uw verzoek is gedaan.  

Als u gebruik maakt van een automatische incasso krijgt u geen uitstel van betaling om te voorkomen dat u bij een afwijzing een groot bedrag in een keer  moet betalen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvangt u wat u teveel betaald hebt automatisch terug.  

Waterschapsbelasting Waternet

Namens Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht brengt Waternet de waterschapsbelasting bij u in rekening. U kunt afzonderlijk een verzoek om kwijtschelding indienen bij Waternet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Waternet(externe link).

Contact 

Twijfelt u of u kwijtschelding kunt krijgen of heeft u andere vragen over kwijtschelding? Neem dan gerust contact op met één van de medewerkers van het team Belastingen, WOZ en Verzekeringen. Zij zijn bereikbaar op de nummer (035) 528 14 04. U kunt uw vragen ook mailen naar info@belastingenhbl.nl.