Om de kosten voor het ophalen, verwerken, scheiden van huishoudelijk afval en het scheidingsstation te kunnen betalen, betaalt u afvalstoffenheffing.

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen, afvoeren en het verwerken van huishoudelijk afval. Het afval wordt in groene, grijze, blauwe en oranje containers aangeboden. 

  • Groen: etensresten (gekookt en ongekookt), groente- en fruitresten, tuinafval 
  • Blauw: papier en karton 
  • Oranje: verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken 
  • Grijs: (rest)afval dat u niet kunt scheiden.  

De gebruiker/bewoner van een woning betaalt hiervoor de aanslag afvalstoffenheffing, het maakt daarbij niet uit of u wel of geen huisvuil aanbiedt. 

Hoe werkt het?

U betaalt afvalstoffenheffing vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Verhuist u in de loop van het jaar uit de gemeente? Dan betaalt u vanaf het einde van de maand waarin u verhuisd bent geen afvalstoffenheffing meer. Voorbeeld: Bij een verhuizing op 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uiterlijk binnen 3 maanden na uw vertrek, krijgt u automatisch een deel van het bedrag van de aanslag terug.  

Als u verhuist moet u dit doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Verandert het aantal personen binnen een huishouden? Dit heeft geen invloed op het tarief van het lopende jaar. Het tarief wordt in het volgende jaar aangepast.   

Tarieven afvalstoffenheffing Huizen

HuishoudenTarief 2024
Eén persoon€ 289,71
Meerdere personen€ 386,28

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Huizen 2024.

In de gemeente Huizen zorgt de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval.

Tarieven afvalstoffenheffing Blaricum

HuishoudenTarief 2024
Eén persoon€ 201,11 
Meerdere personen€ 402,23

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Blaricum 2024.

In de gemeente Blaricum zorgt de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval.

Tarieven afvalstoffenheffing Laren

HuishoudenTarief 2024
Eén persoon€ 276,40
Meerdere personen€ 406,35

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Laren 2024.

In de gemeente Laren zorgt de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval.

Betalen

Elk jaar ontvangt u in februari de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hier staan onder andere de kosten voor de afvalstoffenheffing op. Voor meer informatie over hoe u kunt betalen, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/betalen.  

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u door naar belastingenhbl.nl/bezwaar.