Rioolheffing is voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelstel. Bijvoorbeeld voor de opvang en afvoer van hemel- en afvalwater. Het water dat u afvoert via het toilet, de douche en de keuken wordt direct of indirect via afvoerpijpen in het riool van de gemeente geloosd. Iedere eigenaar van een stuk grond van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, betaalt rioolheffing. 

Rioolheffing Huizen

De eigenarenbelasting rioolheffing wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. U moet de rioolheffing voor het hele jaar betalen. Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar heeft geen invloed op de opgelegde aanslag.  

Voorbeeld: u verkoopt uw woning in maart 2024. De verkoop wordt in 2024 in het Kadaster geregistreerd. U betaalt in dit geval voor 2024 de belasting voor het hele jaar, omdat u op peildatum 1 januari 2024 de eigenaar was. Op peildatum 1 januari 2025 bent u geen eigenaar meer, dus over 2025 krijgt u geen aanslag meer voor de woning die u verkocht heeft. 

Verrekening 

Als u de woning of het bedrijfspand verkoopt, verrekent de notaris of makelaar de belasting met de nieuwe eigenaren. Dit zijn samen met de onroerendezaakbelasting de zakelijke lasten. Eventuele verrekeningen zijn afspraken tussen derden waar de gemeente Huizen buiten staat. 

Tarieven

BetreftTarief 2024
Vast tarief€ 260,36

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Huizen 2024.

Rioolheffing Blaricum

De eigenarenbelasting rioolheffing wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. U moet de rioolheffing voor het hele jaar betalen. Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar heeft geen invloed op de opgelegde aanslag.  

Voorbeeld: u verkoopt uw woning in maart 2024. De verkoop wordt in 2024 in het Kadaster geregistreerd. U betaalt in dit geval voor 2024 de belasting voor het hele jaar, omdat u op peildatum 1 januari 2024 de eigenaar was. Op peildatum 1 januari 2025 bent u geen eigenaar meer, dus over 2025 krijgt u geen aanslag meer voor de woning die u verkocht heeft. 

Verrekening

Als u de woning of het bedrijfspand verkoopt, verrekent de notaris of makelaar de belasting met de nieuwe eigenaren. Dit zijn samen met de onroerendezaakbelasting de zakelijke lasten. Eventuele verrekeningen zijn afspraken tussen derden waar de gemeente Blaricum buiten staat.
 

Tarieven

BetreftTarief 2024
Vast tarief€ 218,29

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Blaricum 2024

Rioolheffing Laren

U betaalt rioolheffing vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Verhuist u in de loop van het jaar uit de gemeente? Dan betaalt u vanaf het einde van de maand waarin u verhuisd bent geen rioolheffing meer. Voorbeeld: Bij een verhuizing op 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uiterlijk binnen 3 maanden na uw vertrek, krijgt u automatisch een deel van het bedrag van de aanslag terug.
  
Als u verhuist moet u dit doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Verandert het aantal personen binnen een huishouden? Dit heeft geen invloed op het tarief van het lopende jaar. Het tarief wordt in het volgende jaar aangepast.
   
Gebruikt u meer dan 500 m3 water per jaar? Dan ontvangt u bovendien een aanslag voor het meerverbruik.

Tarieven

Minder dan 500m3 water

BetreftTarief 2024
Alleenstaanden€ 162,67
Twee of meer personen€ 278,61
Niet-woning€ 278,61

Meer dan 500m3 water

BetreftTarief 2024
Van 500 m³ tot en met 10.000 m³ voor elke volle eenheid van 100 m³ water€ 129,95
Vanaf 10.000 m³ voor elke volle eenheid van 100 m³ water € 95,88

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Laren 2024.

Betalen

Aan het begin van het jaar ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hier staan onder andere de kosten voor de rioolheffing op. Voor meer informatie over hoe u kunt betalen, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/betalen.  

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/bezwaar