Marktgeld

Iedereen die een standplaats op de weekmarkt in Huizen heeft, betaalt marktgeld. Dit marktgeld betaalt u boven op de leges voor een vergunning die nodig is om op de markt te mogen staan. 

In Blaricum en Laren betaalt u geen marktgeld. 

Tarieven zaterdagmarkt in Huizen

Oude RaadhuispleinTarief 2024
Per m2 per jaar€ 62,24
Per m2 incidenteel€ 1,35

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Huizen 2024.

Tarieven dinsdagmarkt in Huizen

OostermeentTarief 2024
Per m2 per jaar€ 45,88
Per m2 incidenteel€ 1,05

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Huizen 2024.

Betalen

Voor meer informatie over hoe u kunt betalen, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/betalen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/bezwaar.