Heeft u een gemeentelijk aanslagbiljet ontvangen? U kunt de aanslag betalen door het totaalbedrag over te maken door middel van de betaallink op het aanslagbiljet waarmee u via een QR-code / link met iDeal kunt betalen. U kunt het totaalbedrag ook handmatig overmaken op rekeningnummer NL07BNGH0285034146 van de gemeente Huizen onder vermelding van het betalingskenmerk.  

Let op: het bedrag dient uiterlijk op de aangegeven vervaldatum, zie aanslagbiljet, te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente Huizen.

Niet betalen van de aanslag 

Als de aanslag na de laatste vervaldatum nog niet (helemaal) is betaald, ontvangt u een aanmaning. Aan een aanmaning zijn extra kosten verbonden. Heeft u binnen de voorgeschreven periode van de aanmaning nog niet betaald? Dan ontvangt u een dwangbevel. Ook aan het dwangbevel zijn extra kosten verbonden.  

Moeite met betalen 

Heeft u moeite met betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling aanvragen. U kunt dan een gemotiveerd verzoek sturen aan de invorderingsambtenaar. Dit kan per e-mail naar info@belastingenhbl.nl of schriftelijk naar: 

Belastingen HBL 
De invorderingsambtenaar 
Postbus 5 
1270 AA  Huizen

Contact

Vragen over het betalen van de aanslag kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via info@belastingenhbl.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. 

MijnOverheid

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid.