Grafrechten zijn vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen, zoals: begraven of bijzetten, aankopen van een graf en het onderhoud van graven. De inkomsten uit de begraafrechten worden gebruikt voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte tarieven. De volledige tarievenlijst vindt u in de verordeningen lijkbezorgingsrechten van Huizen(externe link), Blaricum(externe link) en Laren(externe link).

Tarieven Huizen

Soort graf

Tarieven2023
Eigen graf (20 jaar)€ 1.696,00 
Kindergraf (20 jaar)€ 848,00
Urnengraf (10 jaar)€ 1.398,45
Algemeen graf (15 jaar)€ 561,55
Algemeen kindergraf (15 jaar)€ 172,35

Grafrecht

Tarieven2023
Overledene is 12 jaar of ouder€ 1.701,90
 
Overledene is jonger dan 12 jaar€ 1.361,40
Urnengraf€ 316,95
Urnennis€ 143,60

Onderhoud

Onderhoud kan voor een langere periode worden afgekocht. Het jaarbedrag wordt dan vermenigvuldigd met het gewenste aantal jaren. 

Tarieven2023
Eigen graf (1 jaar)€ 178,90
Algemeen graf (1 jaar)€ 59,10
Urnengraf  of -nis (1 jaar)€ 59,10

Verlengen

Tarieven2023
Eigen graf (10 jaar)€ 848,00
Kindergraf (10 jaar)€ 424,00
Urnengraf of -nis (5 jaar)€ 554,95

Overig

Tarieven2023
In- en overschrijfkosten€ 17,35

Bekijk alle tarieven in de Verordening lijkbezorgingsrechten Huizen 2023(externe link)

Tarieven Blaricum

Onderhoud graven vóór 2010

Particuliere graven2023
Kindergraf (1 jaar)€ 43,00
Overige graven (1 jaar)€ 86,00
Particuliere asbussengraven2023
Overige graven (1 jaar)€ 43,00

Onderhoud graven vanaf 2010

Particuliere graven (1 jaar)2023
Kindergraf (1 jaar)€ 86,00
Gereserveerde graven (1 jaar)€ 86,00
Overige graven (1 jaar)€ 168,00
Particuliere asbussengraven2023
Gereserveerde graven (1 jaar)€ 43,00
Overige graven (1 jaar)€ 86,00
Algemene graven   2023
Eenmalig (voor 10 jaar)€ 561,00

Bekijk alle tarieven in de Verordening lijkbezorgingsrechten Blaricum 2023(externe link)

Tarieven Laren

Onderhoud

Tarieven2023
Volwassen graf (1 jaar)€ 168,00
Kindergraf (1 jaar)€ 86,00
Asbussengraf (1 jaar)€ 86,00
Gereserveerd graf (1 jaar)€ 86,00
Gereserveerd asbussengraf (1 jaar)€ 86,00
Onderhoud algemeen graf (eenmalig voor 10 jaar)€ 561,00

Bekijk alle tarieven in de Verordening lijkbezorgingsrechten Laren 2023(externe link)