Grafrechten zijn vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen, zoals: begraven of bijzetten, aankopen van een graf en het onderhoud van graven. De inkomsten uit de begraafrechten worden gebruikt voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte tarieven. De volledige tarievenlijst vindt u in de verordeningen lijkbezorgingsrechten van Huizen, Blaricum en Laren.

Tarieven Huizen

Soort graf - tarieven 2024

Eigen graf (20 jaar)€ 1.752,00 
Kindergraf (20 jaar)€ 876,00
Urnengraf (10 jaar)€ 1.444,60
Algemeen graf (15 jaar)€ 580,10
Algemeen kindergraf (15 jaar)€ 178,05

Grafrecht - tarieven 2024

Overledene is 12 jaar of ouder€ 1.758,05
 
Overledene is jonger dan 12 jaar€ 1.406,35
Urnengraf€ 327,45
Urnennis€ 148,30

Onderhoud - tarieven 2024

Onderhoud kan voor een langere periode worden afgekocht. Het jaarbedrag wordt dan vermenigvuldigd met het gewenste aantal jaren. 

Eigen graf (1 jaar)€ 184,80
Algemeen graf (1 jaar)€ 61,05
Urnengraf  of -nis (1 jaar)€ 61,05

Verlengen - tarieven 2024

Eigen graf (10 jaar)€ 876,00
Kindergraf (10 jaar)€ 438,00
Urnengraf of -nis (5 jaar)€ 573,25

Overig - tarieven 2024

In- en overschrijfkosten€ 17,90

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Huizen 2024.

Tarieven Blaricum

Onderhoud graven vóór 2010

Particuliere graven2024
Kindergraf (1 jaar)€ 45,84
Overige graven (1 jaar)€ 91,68
Particuliere asbussengraven2024
Overige graven (1 jaar)€ 45,84

Onderhoud graven vanaf 2010

Particuliere graven (1 jaar)2024
Kindergraf (1 jaar)€ 91,68
Gereserveerde graven (1 jaar)€ 91,68
Overige graven (1 jaar)€ 179,09
Particuliere asbussengraven2024
Gereserveerde graven (1 jaar)€ 45,84
Overige graven (1 jaar)€ 91,68
Algemene graven   2024
Eenmalig (voor 10 jaar)€ 598,03

Bekijk alle tarieven in de Verordening lijkbezorgingsrechten Blaricum 2024.

Tarieven Laren

Onderhoud - tarieven 2024

Volwassen graf (1 jaar)€ 178,08
Kindergraf (1 jaar)€ 91,16
Asbussengraf (1 jaar)€ 91,16
Gereserveerd graf (1 jaar)€ 91,16
Gereserveerd asbussengraf (1 jaar)€ 91,16
Onderhoud algemeen graf (eenmalig voor 10 jaar)€ 594,66

Bekijk alle tarieven in de Verordening lijkbezorgingsrechten Laren 2024.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de aanslag grafrechten voor de gemeente Huizen, kunt u bellen met 14035 of (035) 528 19 11. Houdt daarbij het grafnummer bij de hand.

Voor vragen over de aanslag grafrechten voor de gemeente Blaricum of gemeente Laren, kunt u contact opnemen met (035) 528 14 03 of per e-mail naar info@belastingenhbl.nl.