BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Alle (bijdrageplichtige) ondernemers in een BIZ-gebied betalen elk jaar de BIZ-belasting. Het bedrag van de BIZ-bijdrage wordt weer teruggestort aan de BIZ-ondernemersvereniging die dit bedrag inzet voor een schoon, veilig en aantrekkelijk winkelgebied met verschillende evenementen en activiteiten.

In de gemeente Huizen is er een BIZ voor winkelcentrum het Hart van Huizen opgericht voor de periode 2022-2026. 
In Blaricum en Laren is er geen BIZ-gebied.

Wat is een BIZ? 

De BIZ biedt ondernemers en pandeigenaren de mogelijkheid het initiatief te nemen om te investeren in de kwaliteit van de binnenstad. Wat een vereniging van eigenaren is voor een gebouw, is de BIZ voor het winkelgebied. Dit is aanvullend op wat de gemeente doet.  

Een BIZ wordt altijd opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. Bij oprichting van een BIZ stellen de ondernemers een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting per jaar. Op basis van de ambities en de gekoppelde begroting  

Een gemeente treedt altijd op als facilitator en kan ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren een BIZ op te richten. De gemeente int de contributie bij alle ondernemers en vastgoedeigenaren via de BIZ-bijdrage. De inkomsten gaan direct naar de stichting die met de opbrengst zorgt voor de uitvoering van vooraf afgesproken plannen.  

Tarieven BIZ-bijdrage gemeente Huizen

U kunt de gebieden online bekijken: Gebied BIZ-belasting. In Blaricum en Laren is er geen BIZ-gebied.

Een belastingobject gelegen binnen ring A 

  • Een percentage van de WOZ-waarde 2021 (waardepeildatum 1-1-2020) van 0,3162%; 
  • Met een minimumbedrag van € 510,00 
  • En een maximumbedrag van € 1.519,00

Een belastingobject gelegen binnen ring B 

  • Een percentage van de WOZ-waarde 2021 (waardepeildatum 1-1-2020) van 0,2142%; 
  • Met een minimumbedrag van € 336,00
  • En een maximumbedrag van € 673,00

Bekijk alle tarieven in de Verordening BIZ.

Wie betaalt de BIZ-bijdrage?

Als u op 1 januari van het jaar (de peildatum) de gebruiker (ondernemer) bent van het bedrijfspand, moet u de BIZ-bijdrage voor het hele jaar betalen. Bij panden die leeg staan, waar geen sprake is van gebruik, betaalt degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar de BIZ-bijdrage. 

Hoe kan ik betalen?

Voor meer informatie over hoe u kunt betalen, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/betalen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/bezwaar.