De onroerende-zaakbelasting is een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze inkomsten zijn nodig om de infrastructuur en voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk bij investeringen aan uitgaven voor plantsoenen, straatverlichting, schoolgebouwen en milieu. 

De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting (voor woningen en niet-woningen) en een gebruikersbelasting (voor niet-woningen). De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde die aan uw woning, appartement, winkel, bedrijfspand of gebruiksruimte is toegekend. Bekijk hoe de hoogte van de OZB wordt vastgesteld

U moet belasting betalen voor de onroerende-zaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar (peildatum) het eigendom en/of het gebruik heeft van een onroerende zaak. Verkoop en/of verhuizing in de loop van het jaar hebben geen invloed op de hoogte van de te betalen aanslag.  

Tarieven Huizen

BelastingplichtigeTarief 2024
Eigenaar woning0,0463%
Eigenaar niet-woning0,1786%
Gebruiker niet-woning0,1560%

Tarieven Blaricum

BelastingplichtigeTarief 2024
Eigenaar woning0,0895%
Eigenaar niet-woning0,3797%
Gebruiker niet-woning0,2839%

Tarieven Laren

BelastingplichtigeTarief 2024
Eigenaar woning0,0937%
Eigenaar niet-woning0,2286%
Gebruiker niet-woning0,1564%

Verrekening

Als u op 1 januari van het jaar (de peildatum) de gebruiker (bedrijven) of de eigenaar (bedrijven én particulieren) van het pand bent, moet u de onroerende-zaakbelasting voor het hele jaar betalen. Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar heeft geen invloed op de opgelegde aanslag. De notaris verrekent, bij verkoop van de woning of het bedrijfspand, de belasting met de nieuwe eigenaren.

Voorbeeld: u verkoopt uw woning in maart 2024. De verkoop wordt in 2024 in het Kadaster geregistreerd. U betaalt in dat geval voor 2024 de belasting voor het hele jaar, omdat u op peildatum 1 januari 2024 de eigenaar was. Op peildatum 1 januari 2025 bent u geen eigenaar meer, dus over 2025 krijg u geen aanslag meer voor de woning die u verkocht heeft.  

Huurders bedrijfspanden

Ook als u huurder bent, geldt de OZB voor het hele jaar. Wanneer uw bedrijf in de loop van 2024 verhuist, betaalt u voor het hele jaar de OZB. U was namelijk op peildatum 1 januari 2024 de huurder van het bedrijfspand. Voor uw nieuwe bedrijfspand gaat u pas in het nieuwe jaar OZB betalen.  

Ondernemers

Geef de verhuizing naar een ander pand door aan de Kamer van Koophandel. Deze mutatie krijgen we automatisch door en zo zorgen wij dat dit voor het nieuwe belastingjaar goed in onze administratie staat vermeld.  

Betalen

Aan het begin van het jaar ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hier staan onder andere de kosten voor de onroerende-zaakbelasting op. Kijk voor meer informatie over hoe u kunt betalen op de pagina:

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/bezwaar.