Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Bent u ondernemer? Kijk dan op de pagina Aanslag betalen (voor ondernemers).

Betalen in termijnen 

De gecombineerde aanslag, met onder andere de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing, kunt u betalen in termijnen door middel van automatische incasso. 

U kunt het totaalbedrag in de meeste gevallen in maximaal negen maandelijkse termijnen van uw rekening laten afschrijven. Hiervoor geeft u een machtiging voor automatische incasso af. U kunt de machtiging geven door het online formulier 'automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen' in te vullen. Hiervoor heeft u wel DigiD nodig. Of u stuurt de groene machtigingskaart op. Deze groene kaart kunt u opvragen bij de gemeente via info@belastingenhbl.nl. Over de betalingstermijnen ontvangt u een apart bericht.  

Belangrijk: 

  • Vermeld bij het invullen uw IBAN banknummer. 
  • Elke aanslag die de gemeente verstuurt, is gekoppeld aan één specifiek persoon. Alleen die specifieke persoon kan een machtiging afgeven

DigiD linkAutomatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

In één keer betalen 

In één keer betalen? Dat kan. U kunt het totaalbedrag overmaken door middel van de betaallink op het aanslagbiljet waarmee u via een QR-code / link met iDeal kunt betalen. U kunt het totaalbedrag ook handmatig overmaken op IBAN NL07BNGH0285034146 van de gemeente Huizen onder vermelding van het betalingskenmerk. Het genoemde banknummer geldt ook voor het betalen van de aanslagen van de gemeente Blaricum en Laren. Let op: het bedrag dient uiterlijk op de aangegeven vervaldatum, zie aanslagbiljet, te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente Huizen.  

Niet betalen van de aanslag 

Als de aanslag na de laatste vervaldatum nog niet (helemaal) is betaald, ontvangt u een aanmaning. Aan een aanmaning zijn extra kosten verbonden. Heeft u binnen de voorgeschreven periode van de aanmaning nog niet betaald? Dan ontvangt u een dwangbevel. Ook aan het dwangbevel zijn extra kosten verbonden.  

Moeite met betalen 

Heeft u moeite met betalen? Dan kunt u misschien:  

Verzoek betalingsregeling 

Bent u door bijzondere omstandigheden niet in staat de aanslag op tijd te betalen? Dan kunt u digitaal een verzoek indienen voor het treffen van een betalingsregeling. 
Let op! Uw betalingsregeling wordt pas bevestigd na ontvangst van een aanbetaling van 20% van het oorspronkelijke aanslagbedrag. 

DigiD linkVerzoek voor een betalingsregeling indienen

Als een aanbetaling van 20% van het oorspronkelijke aanslagbedrag voor u niet mogelijk is, dan kunt u contact met ons opnemen voor een betalingsregeling op maat. Dit kan per e-mail naar info@belastingenhbl.nl. Stuur in dat geval een afschrift van uw laatst ontvangen salarisstrook of uitkeringsspecificatie mee. 

Contact

Vragen over het betalen van de aanslag kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via info@belastingenhbl.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld.

MijnOverheid

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid(externe link).