Heeft u vragen over over uw aanslag, het betalen van uw aanslag of andere zaken? Bekijk dan de veelvoorkomende vragen. Misschien vindt u daar het antwoord dat u zoekt.

Vragen over het aanslagbiljet

Ik heb (nog) geen WOZ-beschikking of aanslag ontvangen

Controleer de digitale Berichtenbox van MijnOverheid.nl (van degene naar wie de aanslag gestuurd wordt). Als de aanslag niet in de digitale Berichtenbox staat, dan kunt u de aanslag downloaden met u DigiD op onze website.

Ik wil graag een kopie van de aanslag ontvangen

Vraag een kopie van het aanslagbiljet aan via het WOZ-Portaal, e-mail of schriftelijk.

Waarom staat de aanslag niet meer op mijn naam, maar op die van mijn partner of huisgenoot?

Sinds 2023 is er voor huurders van woningen iets veranderd met betrekking op wiens naam de aanslag wordt opgelegd.

  • In het algemeen krijgt degene die het langst op het betreffende adres woont de aanslag
  • Bij mensen die op dezelfde dag op het betreffende adres zijn komen wonen, krijgt de oudste in leeftijd de aanslag

Zijn deze situaties allebei niet van toepassing? Neem contact op met (035) 528 14 03 of per e-mail naar info@belastingenhbl.nl.

Ik wil de aanslag niet op mijn naam, maar op die van mijn partner

Dat kan door ons een brief te sturen door jullie allebei is ondertekend. Wij passen de aanslag daarna aan. Maar gaat pas in bij het volgende belastingjaar.

Ik ben aangeslagen voor een meerspersoonshuishouden, maar inmiddels ben ik een eenpersoonshuishouden

Dat kan bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, een echtscheiding of dat een kind uit huis is gegaan. De peildatum voor de gemeentelijke belastingen is 1 januari van het jaar van de aanslag. Dit is een harde datum. Uw situatie is dan voor het volgende belastingjaar automatisch aangepast.

Goed om te weten:

  • Mogelijk ontvangt u als nabestaande 2 aanslagen, de gemeentelijke heffingen op naam van de nabestaande en de WOZ-aanslag op naam van ‘de erven van’
  • Was een automatische incasso niet gekoppeld aan een gezamenlijke rekening, maar op naam van de overledene? Dan moet u zelf een (nieuwe) automatische incasso of de op juiste naam regelen

Waarom staat er op mijn aanslag een peildatum van 1-1-2024 in plaats van 1-1-2023?

Neem hiervoor contact op met (035) 528 14 03 of stuur uw verzoek naar woz@belastingenhbl.nl

Waarom heb ik een aanslagbiljet ontvangen, terwijl mij kwijtschelding wordt verleend?

Iedere inwoner ontvangt een aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen. Als aan u kwijtschelding wordt verleend, ontvangt u in plaats van een reguliere aanslag een zogeheten NUL-aanslag. Daarop staat: “Te betalen €0,00”. 

Heeft u geen NUL-aanslag ontvangen? Dan is er mogelijk iets veranderd in uw situatie, waardoor u niet automatisch een NUL-aanslag heeft ontvangen. U moet dan mogelijk opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Vragen over het betalen van de aanslag

Ik heb per ongeluk meer overgemaakt dan op de aanslag stond

Het te veel betaalde bedrag wordt automatisch aan u teruggestort. Dat gebeurt in dezelfde week of de week erop. U hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt?

Ja, u moet de aanslag dan toch betalen. Als het bezwaar gegrond is verklaard, vindt er eventueel een terugbetaling plaats.

Ik heb een automatische incasso aangevraagd en wil weten hoe het verder gaat?

Binnen ongeveer 14 dagen na ontvangst krijgt u een brief van ons met daarin de data waarop de incasso wordt afgeschreven. Dat gebeurt in maximaal 9 termijnen en die gaat lopen aan het eind van de eerstvolgende maand na de dagtekening.

Ik weet niet of ik vorig jaar de aanslag al per automatische incasso betaalde

U kunt dit zelf controleren op de aanslag. Staat er rechtsboven op uw aanslag een rijtje met data voor incassering? Dan heeft u eerder al een automatische incasso afgegeven. Wilt u dit niet meer of wilt u de machtiging wijzigen? Dat regelt u zelf

Ik heb vorig jaar wel via automatische incasso betaald, maar zie dit jaar bij de aanslag geen data van incassering?

Dat heeft mogelijk te maken met een wijziging van de tenaamstelling bij:

  • het Kadaster, in verband met een wijziging van eerste persoon of eigendomslasten
  • de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) met betrekking tot de verbruikslasten 
  • de nieuwe beleidsregel voor huurders (zie ook de vragen over het aanslagbiljet)

Als een wijziging plaatsvond ná 1 januari vorig jaar, dan moet u altijd opnieuw een automatische incasso indienen op de juiste naam of tenaamgestelde.

Zijn bovengenoemde redenen niet aan de orde? Neem dan contact op met (035) 528 14 04 of per e-mail naar info@belastingenhbl.nl.

De aanslag staat niet meer op dezelfde naam als voorgaande jaren, moet ik nu mijn automatische incasso ook aanpassen?

Naar aanleiding van het overlijden van een partner (of bij huurders als gevolg van een landelijke beleidsregel), kan op de aanslag een wijziging van tenaamstelling zijn. Dan moet de automatische incasso omgezet worden naar op dezelfde naam als op de aanslag. Dat regelt u zelf

Heeft u onoverkomelijke bezwaren tegen de tenaamstelling op de aanslag? Neem dan contact opnemen met (035) 528 14 03 of stuur een e-mail naar info@belastingenhbl.nl.

Ik wil het restant van mijn incasso termijnen in één keer voldoen. Kan dat?

Heeft u een automatische incasso afgegeven, maar besluit u gaandeweg het nog openstaande bedrag in één keer te betalen? Dat is geen probleem. Neem contact op met (035) 528 14 04 of per e-mail naar info@belastingenhbl.nl.

Uw automatische incasso blijft vervolgens gewoon in stand, maar na uw betaling van het volledige bedrag wordt er niet meer geïncasseerd tot het volgende belastingjaar.

Ik heb mijn koopwoning verkocht en woon niet meer op het adres waarvoor ik de aanslag ontvangen heb

Bij koophuizen vindt verrekening plaats via de notaris.

Voorbeeld: U verkoopt uw woning ná de jaarlijkse peildatum van 1 januari en de overdracht van uw verkochte woning vindt plaats op 1 maart. Op de peildatum 1 januari was u nog eigenaar van de woning. U krijgt dan een aanslag voor het hele jaar die u moet betalen. De notaris verrekent vervolgens bij de overdracht van de woning de bedragen van de maanden dat u geen eigenaar meer bent. De koper/nieuwe bewoner betaalt, in dit voorbeeld, de maanden maart tot en met december. Deze bedragen krijgt u als verkoper terug van de notaris. In het volgende nieuwe jaar op peildatum 1 januari zal de nieuwe bewoner als eigenaar geregistreerd staan.

Ik wil graag een verzoek indienen voor een betalingsregeling of uitstel van betaling

Het is goed om te weten dat u de aanslag niet in één keer hoeft te betalen. U heeft de mogelijkheid om in 9 termijnen te betalen via automatische incasso

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen.

Als u uitstel van betaling wilt aanvragen, kan dat ook schriftelijk. Stuur uw motivatie waarom uitstel nodig is, inclusief uw meest recente specificatie van loon of uitkering naar:

Belastingen HBL
Afdeling WOZ
Postbus 5
1270 AA  Huizen

Ik wil mijn aanslag contant betalen

Dit is eventueel mogelijk. Neem hiervoor contact op met (035) 528 14 04 of per e-mail naar info@belastingenhbl.nl.

Vragen over de WOZ-waarde en bezwaar maken

Ik wil mijn WOZ-waarde (evt. ook van voorgaande jaren) opvragen

De WOZ-waarde kunt u zelf opzoeken (voor woningen/particulieren) via www.wozwaardeloket.nl(externe link)

Gaat het om de WOZ-waarde van een bedrijf? Neem contact op met (035) 528 14 04 of per e-mail naar info@belastingenhbl.nl.

Ik ben het niet eens met de gestelde WOZ-waarde of wil formeel bezwaar maken

Wij willen net als u dat het aanslagbiljet klopt. Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Bekijk dan hoe u dat het best kunt aanpakken.

Wat is de reactietermijn na het indienen van een bezwaar?

In tegenstelling tot de reactietermijn van de meeste bezwaarschriften binnen de gemeente (6 tot 8 weken) is de wettelijke reactietermijn voor bezwaren tegen de aanslag langer. De reactietermijn hiervoor is binnen het lopende jaar: dus tot en met 31 december. Dit staat ook op de aanslag. Uiteraard proberen wij sneller te reageren.

Moet ik de aanslag betalen in afwachting van mijn bezwaar?

Ja, u betaalt de aanslag. Als uw bezwaar gegrond is verklaard, vindt er eventueel een terugbetaling plaats.

Ik wil een afspraak inplannen voor een hoorzitting over mijn WOZ-bezwaar

Neem hiervoor contact op met (035) 528 14 01 of per e-mail naar woz@belastingenhbl.nl.