De gemeente Huizen voert sinds 1 januari 2023 namens de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit. Zie hiervoor ook de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren.