Ondernemingen en instellingen, die gebruikmaken van openbare gemeentegrond betalen precariobelasting. De gemeente berekent precariobelasting voor voorwerpen op, onder of boven de openbare gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, winkeluitstallingen en verschillende andere voorwerpen die op straat staan. 

De inkomsten uit de precariobelasting worden gebruikt om de wegen te onderhouden en voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk dan aan uitgaven voor plantsoenen, straatverlichting, schoolgebouwen en milieu. 

Tarieven Huizen

TariefsoortFrequentieTarief 2023
Plaatsen en/of uitstallen van goederen en reclame-uitingenPer seizoen€ 29,26
Standplaats (per 5 m2)2x per week€ 353,08
Terras (per m2)Per seizoen€ 9,72

Bekijk alle tarieven in de Verordening precariobelasting Huizen 2023(externe link)

Tarieven Blaricum

Precariobelasting betaalt u in Blaricum als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden van voorwerpen waarvoor precariobelasting wordt opgelegd zijn: containers voor bijvoorbeeld de opvang van bouwpuin, overkappingen en kabels in de grond. 

TariefsoortFrequentieTarief 2023
Voor objecten (zoals leidingen, kabels, kokers, buizen of draden of soortgelijke voorwerpen) onder openbare gemeentegrond, per strekkende meterPer jaar€ 1,23

Bekijk alle tarieven in de Verordening precariobelasting Blaricum 2023(externe link)

Tarieven Laren

Tariefsoort

Frequentie

Tarief 2023

Plaatsen en/of uitstallen van goederen en reclame-uitingen (per m2)

Per jaar

€ 66,95

Bouwmaterialen (per m2)

Per jaar

€ 86,04

Hekwerken per strekkende meter

Per jaar

€ 26,54

Standplaats (per 5 m2)

2x per week

€ 130,04

Bekijk alle tarieven in de Verordening precariobelasting Laren 2023(externe link)

Betalen

Voor meer informatie over hoe u kunt betalen, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/betalen
 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar bezwaar maken.