Ondernemingen en instellingen, die gebruikmaken van openbare gemeentegrond betalen precariobelasting. De gemeente berekent precariobelasting voor voorwerpen op, onder of boven de openbare gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, winkeluitstallingen en verschillende andere voorwerpen die op straat staan. 

De inkomsten uit de precariobelasting worden gebruikt om de wegen te onderhouden en voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk dan aan uitgaven voor plantsoenen, straatverlichting, schoolgebouwen en milieu. 

Gemeente Blaricum verzorgt zelf de afhandeling van de precariobelasting. Kijk voor meer informatie op www.blaricum.nl.

Tarieven Huizen

TariefsoortFrequentieTarief 2024
Plaatsen en/of uitstallen van goederen en reclame-uitingenPer seizoen€ 30,24
Standplaats (per 5 m2)2x per week€ 364,73
Terras (per m2)Per seizoen€ 10,08

Bekijk alle tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten Huizen 2024.

Tarieven Laren

TariefsoortFrequentieTarief 2024
Plaatsen en/of uitstallen van goederen en reclame-uitingen (per m2)Per jaar€ 70,97
Bouwmaterialen (per m2)Per jaar€ 91,20
Hekwerken per strekkende meterPer jaar€ 28,13
Standplaats (per 5 m2)2x per week€ 137,84

Bekijk alle tarieven in de Verordening precariobelasting Laren 2024.

Betalen

Voor meer informatie over hoe u kunt betalen, verwijzen wij u naar belastingenhbl.nl/betalen
 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Voor meer informatie over het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar bezwaar maken.