Bij de koop en verkoop van een pand verrekent de notaris de zakelijke lasten tussen koper en verkoper. Op deze pagina worden de tarieven voor het betreffende belastingjaar weergegeven. Daarnaast geven we een rekenvoorbeeld om uw zakelijke lasten uit te rekenen. 

Huizen

Voor de gemeente Huizen zijn de zakelijke lasten de aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing.  

Belastingjaar 2024

Voor het belastingjaar 2024 zijn de tarieven als volgt bepaald: 

  • Rioolheffing: € 260,36. 
  • Onroerende-zaakbelasting woningen eigenaar: 0,0463% van de WOZ-waarde

WOZ-waarde

Om de zakelijke lasten uit te rekenen, heeft u de WOZ-waarde nodig. Op het WOZ-waardeloket is de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland weergegeven. Deze gegevens worden regelmatig aangeleverd door de gemeenten aan de Landelijke Voorziening WOZ. 

Rekenvoorbeeld om uw zakelijke lasten uit te rekenen

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 300.000 betaalt de eigenaar in 2024: 

0,0463% van € 300.000 = € 138,90 
Plus het bedrag rioolheffing van € 260,36
Het totaal aan zakelijke lasten is in dit voorbeeld € 399,26

Blaricum

Voor de gemeente Blaricum zijn de zakelijke lasten de aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing.  

Belastingjaar 2024 

Voor het belastingjaar 2024 zijn de tarieven als volgt bepaald: 

  • Rioolheffing: € 218,29.
  • Onroerende-zaakbelasting woningen eigenaar: 0,0895% van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde 

Om de zakelijke lasten uit te rekenen heeft u de WOZ-waarde nodig. Op het WOZ-waardeloket is de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland weergegeven. Deze gegevens worden regelmatig aangeleverd door de gemeenten aan de Landelijke Voorziening WOZ. 

Rekenvoorbeeld om uw zakelijke lasten uit te rekenen 

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 300.000 betaalt de eigenaar in 2024:

0,0895% van € 300.000 = € 268,50 
Plus het bedrag rioolheffing van € 218,29
Het totaal aan zakelijke lasten is in dit voorbeeld € 486,79

Laren

Voor de gemeente Laren zijn de zakelijke lasten de aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB).  

Belastingjaar 2024 

Voor het belastingjaar 2024 is het tarief als volgt bepaald: 

  • Onroerende-zaakbelasting woningen eigenaar: 0,0937% van de WOZ-waarde. 

WOZ-Waarde 

Om de zakelijke lasten uit te rekenen heeft u de WOZ-waarde nodig. Op het WOZ-waardeloket is de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland weergegeven. Deze gegevens worden regelmatig aangeleverd door de gemeenten aan de Landelijke Voorziening WOZ. 

Rekenvoorbeeld om uw zakelijke lasten uit te rekenen 

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 300.000 betaalt de eigenaar in 2024: 
0,0937% van € 300.000 = € 281,10. 
Het totaal aan zakelijke lasten is in dit voorbeeld € 281,10

Waterschapslasten 

Ook het waterschap brengt zakelijk lasten in rekening. Voor meer informatie kunt u bij het waternet.nl terecht. 

Zakelijke lasten niet-woningen en overige vragen 

Heeft u de zakelijke lasten nodig voor een bedrijf, winkel of een ander object waarvan de WOZ-waarde niet op het WOZ-waardeloket te vinden is? Dan kunt u contact opnemen met de WOZ-medewerkers van de gemeente Huizen. Ook voor andere vragen met betrekking tot de WOZ kunt u bij hen terecht. E-mail: woz@belastingenhbl.nl.