Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Aan het begin van het jaar krijgt iedereen die op 1 januari van het jaar belastingplichtig was de aanslag gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde. WOZ staat voor 'Waardering Onroerende Zaken'.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen en wilt u meer informatie over de WOZ-waarde? Op deze pagina vindt u meer informatie. Ook kunt u kijken bij veel voorkomende vragen.

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de WOZ-medewerkers van de gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur via (035) 528 14 01 of per e-mail via woz@belastingenhbl.nl

Animatie: bezwaar tegen WOZ-waarde? 

Heeft u bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde? In een korte animatievideo (met ondertiteling) leggen we uit hoe u dat het beste kunt aanpakken. U vindt deze informatie ook als tekst verderop op deze webpagina. 

Oneens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens bent met de WOZ-waarde? Dan kunt u binnen vijf weken na de dagtekening op de aanslag contact opnemen voor een informeel bezwaar. Bij een informeel bezwaar kijken we samen met u of de WOZ-waarde inderdaad te hoog is vastgesteld. Als dit zo is, wordt de WOZ-waarde zonder een formeel bezwaar verminderd. Dit zorgt ervoor dat u geen bezwaarschrift hoeft te schrijven en dat wij geen uitspraak hoeven te doen. Bent u het niet eens met de uitkomst van het informele bezwaar? Dan kunt u alsnog binnen zes weken na de dagtekening op de aanslag formeel bezwaar maken. 

Wilt u direct formeel bezwaar maken of het taxatieverslag inzien dat is opgemaakt als onderbouwing? Ga dan naar het WOZ-Portaal van de gemeente waar het object in is gelegen.


WOZ-Portaal Huizen     WOZ-Portaal Blaricum WOZ-Portaal Laren

Uitleg WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking is de officiële bekendmaking van de WOZ-waarde van het onroerende goed waarvan u eigenaar of gebruiker bent. Het onroerend goed kan een woning, bedrijfspand of perceel zijn. In februari van ieder belastingjaar wordt een nieuwe beschikking gestuurd naar iedere eigenaar of gebruiker. De WOZ-beschikking wordt gecombineerd met het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde is dus terug te vinden op uw aanslagbiljet en is daarop aangegeven met de aanduiding 'WOZ'.

Wie krijgt er een WOZ-beschikking?

  • Eigenaar: elke eigenaar van een onroerende zaak wordt aangemerkt als belanghebbende en ontvangt een WOZ-beschikking als hij op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is. Voor het bepalen van de eigenaar gaan we uit van de gegevens die geregistreerd staan bij het Kadaster. Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden genoemd. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, dan moet de gemeente één van hen aanwijzen als belanghebbende.
  • Huurder bedrijfsruimte: als u op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfsruimte huurt, ontvangt u ook een WOZ-beschikking. 
  • Huurder: bent u huurder van een woning en krijgt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing? Dan ontvangt u automatisch ook een WOZ-beschikking. In het zogenaamde “woningwaarderingsstelsel” kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale huurwoningen. Huurders kunnen nu dus belang hebben bij de WOZ-waarde van de woning die ze huren.

WOZ-waarde(n)

Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland raadplegen. Hiervoor hoeft u niet in te loggen. 

Als u wilt zien welke (uitgebreide) gegevens zijn gebruikt voor de taxatie van uw object kunt u het taxatieverslag opvragen. In het WOZ-portaal vindt u deze gegevens. Om in te loggen op het WOZ-portaal heeft u uw DigiD nodig. 

De WOZ-waarde van bedrijfspanden zijn niet openbaar. Hiervoor kan alleen degene die een beschikking heeft ontvangen de WOZ-waarde (nogmaals) ontvangen. 

Als u het aanslagbiljet niet meer heeft, dan kunt u een kopie opvragen via het WOZ-Portaal van de gemeente waarin het object staat. 

Als u geen gebruik wilt of kunt maken van het WOZ-Portaal, dan kunt een kopie van de aanslag via e-mail opvragen: info@belastingenhbl.nl. Deze wordt dan per post toegezonden. Wij mogen het (kopie) aanslagbiljet niet naar u e-mailen. 

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde wordt voor verschillende dingen gebruikt en is onder andere de basis voor: 

  • de bepaling van de onroerende-zaakbelasting (OZB).  
  • heffingen van het Rijk (zoals de inkomstenbelasting met betrekking tot het eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting). 
  • heffingen van het Waterschap (kijk op waternet.nl voor informatie over de aanslag van het Waterschap). 

De WOZ-waarde kan ook worden gebruikt voor het verstrekken van hypotheken en verzekeringen. Daarnaast kan de WOZ-waarde invloed hebben op de maximale huurprijs van een (sociale) huurwoning. 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt de gemeente elk jaar de waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. De nieuwe waarden zijn gecontroleerd door de gemeente, een gekwalificeerd taxatiebureau en door een steekproef van de lokale makelaar. Daarnaast controleert ook de landelijke toezichthouder van de WOZ, de Waarderingskamer, of de kwaliteit voldoende is. Pas nadat al deze partijen akkoord hebben gegeven wordt de WOZ-waarde beschikt.  

Bij woningen wordt er getaxeerd alsof die woning leeg, zonder hypotheek en zonder andere nadelen wordt verkocht aan de hoogstbiedende. Voor het belastingjaar 2024 kijken we naar de waarde die de woning had op 1 januari 2023. We noemen dat de waardepeildatum. De marktwaarde wordt gevonden door te kijken naar de prijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. Met verschillende kenmerken (kaveloppervlak, grootte van de woning, et cetera.) tussen uw woning en de verkochte objecten wordt vervolgens rekening gehouden.  

Bij de taxatie van bedrijfspanden en winkels wordt uitgegaan van verkoopprijzen en huurprijzen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het leegstandsrisico.  

Bezwaar WOZ-waarde

Bent u het niet eens bent met de WOZ-waarde? Dan kunt u binnen vijf weken na de dagtekening op de aanslag contact opnemen voor een informeel bezwaar. Bij een informeel bezwaar kijken we samen met u of de WOZ-waarde inderdaad te hoog is vastgesteld. Als dit het geval blijkt, wordt de WOZ-waarde zonder een formeel bezwaar verminderd. Dit zorgt ervoor dat u geen bezwaarschrift hoeft te schrijven en dat wij geen uitspraak hoeven te formuleren. Bent u het niet eens met de uitkomst van het informele bezwaar? Dan kunt u alsnog binnen zes weken van de dagtekening (van het aanslagbiljet) formeel bezwaar indienen. 

Wilt u direct formeel bezwaar indienen of het taxatieverslag inzien dat is opgemaakt als onderbouwing? Ga dan naar het WOZ-Portaal van de gemeente waar het object in is gelegen.

Bekijk meer informatie over bezwaar maken.

Bezwaar laten indienen door een WOZ-bureau

Op het moment dat de aanslagbiljetten verzonden zijn verschijnen er ook vaak WOZ-bureaus die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij het maken van bezwaar. Slogans zoals: ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ worden gebruikt om u te overtuigen hen gratis (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?  

Kostenvergoeding 

Het is belangrijk om te weten dat voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de gemeente deze WOZ-bureaus een kostenvergoeding moet betalen.

De verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers binnen de gemeente met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. ‘Gratis’ is dus eigenlijk helemaal niet gratis. Ook bestaat de mogelijkheid dat u dit soort bureaus toch een bedrag moet betalen als u de dienstverlening wilt stoppen. Leest u daarom de algemene voorwaarden goed.  

De gemeente Huizen doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, kunt u dit makkelijk melden via een bezwaarschrift. Een taxatierapport hoeft hiervoor niet te worden opgemaakt en meegezonden.  

Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Wij maken geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een no-cure no-pay bedrijf wordt ingediend. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan.  

Heeft u vragen of twijfels over uw WOZ-beschikking? Belt u dan tussen 08.30 en 12.30 uur met een van onze WOZ-medewerkers via telefoonnummer (035) 528 14 01. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Gratis taxatieverslag 

Op het taxatieverslag kunt u de gegevens van uw pand vinden en is de WOZ-waarde van uw pand onderbouwd. Bij woningen is dit gedaan door het weergeven van drie vergelijkbare woningen die onlangs zijn verkocht. Het taxatieverslag is gratis te verkrijgen. Particulieren die een taxatieverslag willen hebben, kunnen inloggen op het WOZ-portaal via DigiD. Het WOZ-portaal is alleen toegankelijk voor degene die de aanslag heeft ontvangen. Wilt u geen gebruik maken van het WOZ-portaal of kunt u dit niet omdat u geen DigiD heeft? Dan kunt u deze per mail opvragen bij woz@belastingenhbl.nl. Ook is het mogelijk om het taxatieverslag schriftelijk op te vragen. Stuurt u hiervoor een verzoek naar:

Belastingen HBL
Afdeling WOZ
Postbus 5
1270 AA  Huizen