Niet eens met WOZ-waarde: laat het ons weten

Bij de gemeente komen vragen binnen van woningeigenaren die door een zogeheten WOZ-bureau worden benaderd. Gesteld wordt dat de WOZ-waarde van hun woning te hoog is ingeschat en dat het bureau kan helpen deze waarde te verlagen. Daarbij wordt de indruk gewekt dat dit bureau met de gemeente samenwerkt. Dat is niet het geval. Deze bureaus kosten de samenleving veel geld, omdat onnodig wordt aangestuurd op een juridische procedure. Ook in de gevallen waarin de woningwaarde correct is vastgesteld.

Informeel bezwaar

Bent u het niet eens bent met de WOZ-waarde? Dan kunt u binnen vijf weken na de dagtekening op de aanslag met de gemeente contact opnemen voor een informeel bezwaar. 

Bij een informeel bezwaar kijken we samen met u of de WOZ-waarde inderdaad te hoog is vastgesteld. Als dit zo is, wordt de WOZ-waarde zonder een formeel bezwaar verminderd. Dit zorgt ervoor dat u geen bezwaarschrift hoeft te schrijven en dat wij geen uitspraak hoeven te doen. 

Bent u het niet eens met de uitkomst van het informele bezwaar? Dan kunt u alsnog binnen zes weken na de dagtekening op de aanslag formeel bezwaar maken. 

Formeel bezwaar

Wilt u direct formeel bezwaar maken of het taxatieverslag inzien dat is opgemaakt als onderbouwing? Ga dan naar het WOZ-Portaal van de gemeente waar het object in is gelegen (Huizen, Blaricum of Laren). Ga hiervoor naar de pagina Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

U kunt ook telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur via (035) 528 14 01 of per e-mail via woz@belastingenhbl.nl.