Per 1 januari 2023 zijn alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen van de gemeenten Blaricum en Laren overgedragen aan de gemeente Huizen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf vandaag voor alle informatie terecht op een nieuwe website: www.belastingenhbl.nl. De website is speciaal voor de belastingsamenwerking in het leven geroepen. 

Op www.belastingenhbl.nl staat informatie over de gemeentelijke belastingen, evenals contactgegevens. Verder is op de website per gemeente informatie te vinden over de lokale belastingtarieven. De drie gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van belastingbeleid en bepalen ook zelf de belastingtarieven.

Belastingaanslagen via gemeente Huizen

Vanaf dit jaar verstuurt de gemeente Huizen de belastingaanslagen voor Blaricum en Laren. Ook de waardebepaling van het onroerend goed in Blaricum en Laren en het jaarlijks afgeven van de WOZ-beschikking worden door Huizen gedaan, net als het behandelen van de bezwaarschriften. De BEL Combinatie verzorgt de afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen tot het jaar 2023. 

Andere afzender

Voor inwoners en ondernemers verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Op de aanslag staat een andere afzender vanaf 2023, namelijk ‘Gemeentelijke belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Er is een herkenbaar logo om dit aan te geven. 

Inwoners en ondernemers van de drie gemeenten kunnen met vragen over de aanslag bij de gemeente Huizen terecht. Op de nieuwe aanslag staan ook de nieuwe contactgegevens.