Taxatieverslag bekijken

Op MijnOverheid kunt u uw taxatieverslag online bekijken.

  • Ga naar MijnOverheid
  • Kies: Wonen
  • Kies: Mijn WOZ-gegevens
  • Klik op het adres

Bezwaar tegen WOZ-waarde

De termijn voor het indienen van een WOZ-bezwaar is verstreken. Bezwaar indienen is niet meer mogelijk.